Страховий Бізнес - спеціалізована галузь підприємництва, що базується на Актуарній математиці.
Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" | АВТО страхування
Страхування

Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" має 23 ліцензії на здійснення страхової діяльності.

У портфелі страхових премій, що отримані від приватних осіб, найбільшу питому вагу традиційно мають особисте страхування, автострахування та страхування нерухомості. Що ж до портфелю премій від корпоративних клієнтів, тут лідерами є страхування вантажів, нерухомості, автотранспорту та особисте страхування.

АВТО страхування

Страхування наземного транспорту (Страхування КАСКО)

Договори страхування наземного транспорту укладаються на підставі Ліцензії

АB № 396448 від 04.04.2008 р. та відповідно до "Правил страхування наземного транспорту (крім залізничного)", які діють в СК "ПЕРЕМОГА".

 

Об'єктом страхування є засоби наземного транспорту (автомобілі, мотоцикли, причепи і т.і.), в т.ч. додаткове обладнання й устаткування, які належать Страхувальнику на правах власності, користування чи розпорядження.

 

Страхова сума (сума, в межах якої Страховик зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку) встановлюється в межах дійсної ринкової вартості транспортного засобу на момент укладання договору страхування.

 

Страховими випадками є наступні події:

  • угон – майновий збиток, завданий викраденням Транспортного засобу. Під "Угоном" слід розуміти протиправне заволодіння транспортним засобом шляхом скоєння злочинів, визначених законодавством України;
  • протиправні дії третіх осіб – навмисне викрадення, пошкодження чи знищення приладів, обладнання та окремих частин транспортного засобу, пошкодження чи знищення транспортного засобу шляхом порушення норм чинного законодавства України;
  • дорожньо-транспортна пригода (ДТП);
  • стихійні явища – удар блискавки, каменепад, зсув ґрунту, землетрус, паводок, сель, просадка ґрунту, обвал, завал гірською породою, лавина, град, ураган, шторм, злива, смерч, падіння дерев;
  • пожежа або вибух (крім підпалу).

 

Розмір страхового внеску залежить від наступних факторів:

  • страхової суми (вартості транспортного засобу);
  • обраних страхових ризиків (повне КАСКО чи окремі ризики);
  • умов зберігання і експлуатації транспортного засобу.