Страховий Бізнес - спеціалізована галузь підприємництва, що базується на Актуарній математиці.
Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" | Особисте страхування
Страхування

Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" має 23 ліцензії на здійснення страхової діяльності.

У портфелі страхових премій, що отримані від приватних осіб, найбільшу питому вагу традиційно мають особисте страхування, автострахування та страхування нерухомості. Що ж до портфелю премій від корпоративних клієнтів, тут лідерами є страхування вантажів, нерухомості, автотранспорту та особисте страхування.

Особисте страхування

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 

Договори страхування від нещасних випадків укладаються на підставі Ліцензії AB № 483107 від --.--.2009 та відповідно до "Правил добровільного страхування від нещасних випадків", які діють в СК "ПЕРЕМОГА".

 

Об'єктом страхування є майнові інтереси, що пов'язані з життям, здоров'ям та працездатністю Страхувальника (Застрахованої особи).

 

Страховими випадками є наступні події, які сталися внаслідок нещасного випадку, що мав місце під час дії Договору страхування та підтверджені документами, виданими компетентними органами (медичними закладами, судом тощо):

- тимчасова втрата Застрахованою особою загальної працездатності не менше ніж на 5 днів внаслідок нещасного випадку;

- стійка втрата Застрахованою особою загальної працездатності (встановлення групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку;

- ушкодження здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;

- смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

 

Нещасним випадком слід вважати раптову, випадкову, короткочасну, незалежну від волі Застрахованої особи подію, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я Застрахованої особи або її смерть (травматичне пошкодження, опіки, відмороження, випадкове гостре отруєння отруйними рослинами [хімічними речовинами, недоброякісними харчовими продуктами, ліками], ботулізм, захворювання кліщовим енцефалітом, поліомієлітом, сказ внаслідок укусу тварини, правець). Нещасними випадками також є наступні події, які призвели до розладу здоров’я або смерті Застрахованої особи: утоплення, поразка блискавкою або електричним струмом, укус тварин або отруйних комах, змій, проникнення стороннього тіла, протиправні дії третіх осіб.

 

Страхова сума (сума, в межах якої Страховик зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку) обирається Страхувальником.

 

Розмір страхового внеску залежить від наступних факторів:

- групи ризику;

- кількості застрахованих осіб;

- страхової суми;

- обраних страхових ризиків.

 

СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ

 

Договори страхування здоров'я на випадок хвороби укладаються на підставі Ліцензії AB № 483108 від --.--.2009 та відповідно до "Правил добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби", які діють в СК "ПЕРЕМОГА".

 

Об'єктом страхування є майнові інтереси, пов'язані з життям, здоров'ям та працездатністю Застрахованої особи.

 

Страховими випадками є події, які сталися протягом дії Договору страхування та підтверджені документами, виданими компетентними органами (медичні заклади, правоохоронні органи, суд тощо) у встановленому законодавством порядку, а саме: захворювання Застрахованої особи в залежності від обраної при укладанні договору Програми страхування:

Програми „А”, "D"(для громадян країн СНД та іноземних, які перебувають на території України) - настання будь-якої хвороби у Застрахованої особи.

Програми „В”, „С” - настання хвороби, вперше в житті Застрахованої особи, із встановленого у договорі страхування переліку класів хвороб.

Програма „Е” «Амбулаторно-поліклінічна допомога».

Програма „ F” «Стаціонарна допомога».

Програма „G” «Швидка медична допомога».

Програма „H” «Стоматологія».

Програма „I “«Аптека».

Програма "J" «Страхування на випадок критичних захворювань» - вперше виявлені у період дії договору страхування інфаркт міокарда, інсульт, онкологічні захворювання, хвороби серця, що вимагають операції, хвороби, які вимагають пересадки життєво важливих органів, ниркова недостатність.

 

Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов страхування, зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Страхова сума визначається за згодою сторін.

 

Розмір страхового внеску встановлюється в залежності від:

-          розміру страхової суми;

-          строку страхування;

-          рівня ризику та стану здоров'я;

-          обраних програм страхування.