ua | ru
Страховий Бізнес - спеціалізована галузь підприємництва, що базується на Актуарній математиці.
Страхова компанія "Мир" | Ліцензії
Страхування

Страхова компанія "Мир" має 22 ліцензії на здійснення страхової діяльності.

У портфелі страхових премій, що отримані від приватних осіб, найбільшу питому вагу традиційно мають особисте страхування, автострахування та страхування нерухомості. Що ж до портфелю премій від корпоративних клієнтів, тут лідерами є страхування вантажів, нерухомості, автотранспорту та особисте страхування.

Ліцензії

 

Ліцензії на право провадження страхової діяльності згідно розпорядження №1577 від 02.07.2015 року:

 

Серія АВ № 528880

статус ліцензії: чинна

У формі обов'язкового :

- авіаційне страхування цивільної авіації

 

Серія АВ № 528881

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування вантажів та багажу ( вантажобагажу)

 

Серія АВ № 528882

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування відповідальності власників водного транспорту ( включаючи відповідальність перевізника)

 

Серія АВ № 528883

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту ( включаючи відповідальність перевізника)

 

Серія АВ № 528884

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

 

Серія АВ № 528885

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування водного транспорту ( морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

 

Серія АВ № 528886

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування виданих гарантій ( порук) та прийнятих гарантій

 

Серія АВ № 528887

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування здоров'я на випадок хвороби

 

Серія АВ № 528888

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування кредитів ( у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

 

Серія АВ № 528889

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- медичне страхування ( безперервне страхування здоров'я )

 

Серія АВ № 528890

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування наземного транспорту ( крім залізничного)

 

Серія АВ № 528891

статус ліцензії: чинна

У формі обов'язкового:

- страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

 

Серія АВ № 528892

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

-страхування від нещасних випадків

 

Серія АВ № 528893

статус ліцензії: чинна

У формі обов'язкового:

- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

 

Серія АВ № 528894

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

-страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту ( включаючи відповідальність перевізника)

 

Серія АВ № 528895

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування повітряного транспорту

 

Серія АВ № 528896

статус ліцензії: чинна

У формі обов'язкового :

- особисте страхування працівників відомчої ( крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин ( команд)

 

Серія АВ № 528897

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування фінансових ризиків

 

Серія АВ № 528898

статус ліцензії: чинна

У формі обов'язкового :

- страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарного та санітарно- епідеміологічного характеру

 

Серія АВ № 528879

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного: 

- страхування майна [ крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту ( морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу ( вантажобагажу)]

 

 

Серія АВ № 594081

статус ліцензії: чинна

У формі обов'я зкового :

- стррахування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

 

Ліцензії на право провадження страхової діяльності згідно розпорядження №3038 від 08.12.2015 року:

 

Серія: без серії

статус ліцензії: чинна

У формі добровільного:

- страхування сільськогосподарської продукції