Страховий Бізнес - спеціалізована галузь підприємництва, що базується на Актуарній математиці.
Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" | Ліцензії та правила
Страхування

Страхова компанія "ПЕРЕМОГА" має 23 ліцензії на здійснення страхової діяльності.

У портфелі страхових премій, що отримані від приватних осіб, найбільшу питому вагу традиційно мають особисте страхування, автострахування та страхування нерухомості. Що ж до портфелю премій від корпоративних клієнтів, тут лідерами є страхування вантажів, нерухомості, автотранспорту та особисте страхування.

Ліцензії та правила

Добровільні види страхування

 

Ліцензія з  добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування сільськогосподарської продукції

Розпорядження №3038 від 08.12.2015р.

Строк дії з 08.12.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування вантажів та багажу(вантажобагажу)

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування від нещасних випадків

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника))

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування повітряного транспорту

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування фінансових ризиків

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування медичних витрат

Розпорядження №512 від 11.04.2018р.

Строк дії з 11.04.2018р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Ліцензія з добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

Правила до ліцензії

 

Обов'язкові види страхування

 

Ліцензія з обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

 

Ліцензія з обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарного та санітарно- епідеміологічного характеру

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

 

Ліцензія з обов'язкового особистого страхування працівників відомчої ( крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин ( команд)

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

 

Ліцензія з обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

 

Ліцензія з обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий

 

Ліцензія з обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

Розпорядження №1577 від 02.07.2015р.

Строк дії з 02.07.2015р. до безстроковий