ua | ru
Страховий Бізнес - спеціалізована галузь підприємництва, що базується на Актуарній математиці.
Страхова компанія "Мир" | Новини компанії
Акції

Новий он-лайн проект "Мир-Каско" дозволяє клієнтам Страхової компанії "МИР" розрахувати вартість полісу Авто-Каско, детально ознайомитись з його умовами та придбати поліс не виходячи з дому.

Новини компанії
Акціонерам ПрАТ «СК «МИР» 2020-10-13

ПрАТ «СК «МИР» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення Позачергових  загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 грудня 2020 року об 10 год. 00 хв. за адресою: м.Київ, вул. Кондратюка, буд. 5, офіс 880. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитись 11 грудня  2020 року з 09:00 до 09:50 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах  буде складено на 24 годину 07 грудня 2020 року.

Детальніше


Акціонерам ПрАТ «Страхова компанія «МИР» 2020-03-20

ПрАТ «СК «МИР» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових (річних)  загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2020 року об 11 год. 00 хв. за адресою: м.Київ, вул. Кондратюка, буд. 5, офіс 880. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитись 24 квітня  2020 року з 10:00 до 10:50 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах  буде складено на 24 годину 20 квітня 2020 року.

Детальніше

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «СК «МИР» /оновлено 14.04.2020р./

Особлива інформація емітента /оновлено 24.04.2020р./

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік /оновлено 30.04.2020р./

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік (ПІДПИС) /оновлено 30.04.2020р./

Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «СК «МИР»

Положення про порядок нарахування та виплату дивідендів у ПрАТ «СК «МИР»

Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "МИР"


Оголошення про проведення конкурсу з аудиту 2020-01-15

ПрАТ «СК «МИР» оголошує про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес станом на 31.12.2019 року.

Докладніше


Щодо проведених загальних зборів акціонерів 2019-04-26

Інформація щодо проведених річних загальних зборів акціонерів 24 квітня 2019 року

Звіт керівництва ПрАТ «СК «МИР» за 2018 рік

Протокол личільної комісії

Протокол загальних зборів акціонерів

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік (ПІДПИС)


ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПрАТ «СК «МИР»! 2019-04-23

Відповідно до частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: на 20.04.2019 р.) – 500500000,00 (п’ятсот мільйонів п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме: на 20.04.2019 р.) –500500000,00 (п’ятсот мільйонів п’ятсот тисяч) штук простих іменних акцій


Наступні Попередні