Звіт про доходи та витрати компанії за 2003 рік

Показники
Код рядка
Всього:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
I. Визначення доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
010
2 321.5
395.7
266.8
427.3
1 231.7
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам, у тому числі
020
1 146.5
167.1
87.7
109.0
782.7
перестраховикам-нерезидентам
021
0.0
-
-
-
-
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на початок звітного періоду
030
x
328.0
441.3
406.9
442.3
Резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з державного обов`язкового страхування на кінець звітного періоду
040
x
441.3
406.9
442.3
763.3
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок звітного періоду
050
x
197.6
226.0
176.3
134.0
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду
060
x
226.0
176.3
134.0
530.8
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (зароблені страхові платежі) 010-020+030-040-050+060
070
872.9
143.7
163.8
240.6
324.8
II. Визначення доходу від реалізації послуг із страхування життя
Страхові платежі (премії, внески)
080
0.0
-
-
-
-
Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам
090
0.0
-
-
-
-
Дохід від реалізації послуг зі страхування життя 080-090
100
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
III. Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт)
Дохід від надання послуг для інших страховиків, у тому числі:
110
40179,00
0.6
0.3
0.1
0.1
суми агентських винагород, із яких -
111
0.0
-
-
-
-
ті, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя
112
0.0
-
-
-
-
Дохід від надання послуг (виконання робіт), що безпосередньо пов'язані із видами діяльності, зазначеними у статті 2 Закону України “Про страхування”
120
0.0
-
-
-
-
ІV. Інші операційні доходи, інші та надзвичайні доходи
Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
130
0.0
-
-
-
-
Суми, що повертаються з резервів із страхування життя
140
0.0
-
-
-
-
Частки страхових виплат і відшкодувань, що отримуються від перестраховиків
150
0.0
-
-
-
-
Частки викупних сум, що отримуються від перестраховиків
160
0.0
-
-
-
-
Суми, що повертаються із централізованих страхових резервних фондів
170,00
0.0
-
-
-
-
Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки
180,00
0.0
-
-
-
-
Суми комісійних винагород за перестрахування, із яких -
190,00
0.0
-
-
-
-
суми комісійних винагород за перестрахування, що отримуються від перестраховиків-нерезидентів
191,00
0.0
-
-
-
-
Інші операційні доходи
200,00
0.7
0.5
0.2
-
-
Фінансові доходи, у тому числі:
210,00
39.6
40363,00
40190,00
12.1
40369,00
доходи від участі в капіталі
211,00
0.0
-
-
-
-
Інші доходи
220,00
0.0
-
-
-
-
Надзвичайні доходи
230,00
0.0
-
-
-
-
V. Страхові виплати і страхові відшкодування та викупні суми
Страхові виплати та страхові відшкодування, у тому числі
240,00
93.1
40181,00
40379,00
47.5
40411,00
що здійснюються за договорами страхування, термін дії яких на дату прийняття рішення про здійснення страхової виплати/страхового відшкодування закінчився
241,00
0.0
-
-
-
-
Виплати викупних сум
250,00
0.0
-
-
-
-
VІ. Операційні витрати, інші та надзвичайні витрати
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій
260,00
0.0
-
-
-
-
Відрахування у резерви із страхування життя
270,00
0.0
-
-
-
-
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди
280,00
0.0
-
-
-
-
Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізіційні витрати), у тому числі:
290,00
50.5
1.0
40247,00
40190,00
40205,00
на агентські винагороди, із яких -
291,00
50.5
1.0
40247,00
40190,00
40205,00
страховикам-нерезидентам
292,00
0.0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування, у тому числі:
300,00
72.6
40296,00
43.5
-
0.7
на винагороди брокерам, із яких -
301,00
72.6
40296,00
43.5
-
0.7
брокерам-нерезидентам
302,00
0.0
-
-
-
-
на комісійні винагороди перестрахувальникам, із яких -
303,00
0.0
-
-
-
-
перестрахувальникам-нерезидентам
304,00
0.0
-
-
-
-
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати),які сталися у звітному періоді, в тому числі:
310,00
0.0
-
-
-
-
на оплату судових (юридичних, арбітражних) затрат
311,00
0.0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт, із яких -
312,00
0.0
-
-
-
-
на оплату послуг аварійних комісарів
313,00
0.0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*, із яких -
314,00
0.0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
315,00
0.0
-
-
-
Витрати, що здійснюються у зв’язку із регулюванням страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися в попередніх звітних періодах, у тому числі:
320,00
0.0
-
-
-
-
на оплату судових (юридичних, арбітражних) затрат
321,00
0.0
-
-
-
-
на оплату експертних (оцінних) робіт, із яких -
322,00
0.0
-
-
-
-
на оплату послуг аварійних комісарів
323,00
0.0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу*, із яких -
324,00
0.0
-
-
-
-
на оплату послуг установ асістансу-нерезидентів
325,00
0.0
-
-
-
-
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих послуг
330,00
73.3
40362,00
40449,00
40200,00
40347,00
Інші адміністративні витрати
340,00
110.1
28.0
40420,00
40350,00
40388,00
Інші витрати на збут послуг
350,00
0.0
-
-
-
-
Інші операційні витрати
360,00
40180,00
40210,00
0.4
0.2
0.3
Фінансові витрати, у тому числі:
370,00
0.0
-
-
-
-
втрати від участі в капіталі
371,00
0.0
-
-
-
-
Інші витрати
380,00
0.0
-
-
-
-
Надзвичайні витрати
390,00
0.0
-
-
-
-
VII. Фінансові результати звичайної діяльності та надзвичайних подій (до оподаткування)
Результат основної діяльності
400,00
472.9
79.4
40388,00
137.1
226.7
Результат фінансових операцій, у тому числі
410,00
39.2
40363,00
40190,00
40190,00
40247,00
від участі в капіталі
411,00
0.0
-
-
-
-
Результат іншої звичайної діяльності
420,00
0.0
-
-
-
-
Результат надзвичайних подій
430,00
0.0
-
-
-
-
VIII. Податки на прибуток від звичайної діяльності та на прибуток від надзвичайних подій
Податок на прибуток від звичайної діяльності, у тому числі
440,00
44.2
9.0
40424,00
40251,00
17.0
на валові доходи від діяльності з видів страхування, інших, ніж страхування життя
441,00
40236,00
9.0
40424,00
40251,00
-
на валові доходи від діяльності із страхування життя
442,00
0.0
-
-
-
-
Податки на прибуток від надзвичайних подій
450,00
0.0
-
-
-
-
IX. Чистий:
прибуток
460,00
468.3
75.1
37.9
134.9
220.4
збиток
470,00
0.0
-
-
-
-